Draw PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 24 June 2011 14:58
The Coimbatore Golf Club
Ram Menon Trophy - 2018
Sunday Morning 09th December 2018
Shotgun Teeoff Reporting at:6:15AM Tee-off at:6:45AM
Tee Time Player 1 Partner 1 Player 2 Partner 2
1A 6:45 Unnikrishnan V Sunku Radesh Kumar Ramakrishnan PR Rajesh Ahuja
1B 6:55 Vignesh R Srihariprasadh B Shivakumar D Venkatesh V
1C 7:05 Govindarajan N Duraiswamy M Jagannathan MV Manoharan V
2A 6:45 Dhanan KS Vijay Kumar Verma Narayan CJ
8A 6:45 Varoon Palaninathan Senthil Kumar AS Durga Shanker R Subramaniam K
8B 6:55 Arjunan A Goutham Nahar Vijayabhaskar K Ramachandran N
10A 6:45 Chithra Govindarajan Raji Sridhar Ramesh N Shanker B Dr
10B 6:55 Peeyush Dr Balasubramaniam R Nesarajan A Madan Lund B
10C 7:05 Venkatraman G Jayaraman V Venkatesh S Athimoolam Naidu
12A 6:45 Muralidharon TRC Viswanathan S Hareeshwar Prasad Y Vignesh C
12B 6:55 Dinesh Kumar D Senthil Kumar D Rajamani GM Omkar Sankar
14A 6:45 Prabhu Kumar R Senthil Nallasamy Murali PM Dr Ramaswamy Meiyappan
14B 6:55 Jagan Mohan B Jose C Abraham Raam Prasad Kota Mathialagan A
16A 6:45 Ashwin C Asher Suresh Kumar G Vijay Kumar J Prabhu Shanker K
16B 6:55 Vandhana TR Brig.Joe Curian SR Rao Dr VK Shroff
17A 6:45 Kumaresh NJ Chandran K Krishnamurthy Rao Mathew John

 

 

Last Updated on Saturday, 08 December 2018 11:08